Tjänster

Miljö

Kommunernas miljökrav blir tuffare och tuffare och därför har LP som mål att ligga steget före vad gäller vattenrening och kemikalieanvändande.

Våra kemikalie-produkter väljs med stor omsorg. Och vi väljer också samarbetspartner utifrån detta.

LP Lastbilstvätt är miljödiplomerad av Örebro Kommuns Miljökontor. Varje år sker en revision av företagets miljöarbete.

Se diplom
Vår julgåva är att vi tillsammans ser till att fler människor får rent vatten.
WaterAid julgåva
samarbetspartners