Selfwash

TVÄTTA NÄR DU VILL

KVÄLLAR-NÄTTER-HELGER

När hallarna är obemannade kan DU tvätta själv.
Kvittera ut LP-kortet så får du full tillgång till våra anläggningar.

DU tvättar i en miljödiplomerad anläggning som uppfyller alla kriterier vad gäller dagens miljökrav.

VARDAGAR

GDS HALLARNA

DU kan få tillgång till GDS-hallarna även på dagtid / vardagar/.

Detta efter att du först kontaktat personalen = RING INNAN INFART

GDS-hallarna är abonnerade för Epiroc vissa delar  av dagarna (mån-fre), men ganska ofta blir det ”luckor för självtvätt” Så tveka inte att ringa och kolla!

Så fungerar det vid våra anläggningar

 1. Håll ditt LP-kort mot läsaren utanför den hall du vill åka in i.
 2. Porten öppnas och underspolning startar automatiskt så fort du börjar åka in i hallen.
 3. Kör sakta för bästa underspolning. OBS! Hallarna styrs av sensorer och känner av allt som passerar portarna.
 4. GÅ INTE IN ELLER UT, NÄR PORTARNA ÄR ÖPPNA , ÅK MED FORDONET IN OCH UT.
 5. Stanna på anvisad plats. Hall 1= Röd signal. Hall 2= Stopp skylt.
  Porten stängs automatisk.
  Hallen är nu aktiverad och alla slangar med kem och vatten fungerar. Läs på skyltarna i hallen och i manöverrummet för mer info.
 6. Är du i hall med tvättmaskin och vill starta tvättmaskinen så får du instruktioner på data-skärmen i manöverrummet.
 7. När du tvättat klart: Tryck på ÖPPNA PORT knappen som sitter vid manöverrummets dörr.
 8. Kör ut ditt fordon.

LP-Kortet

Vill NI tvätta själv? Då är LP-kortet rätt verktyg.

Med kortet får NI tillgång till LP:s tvättanläggning när den är obemannad KVÄLLAR-NÄTTER-HELGER.

Kortet ”skräddarsyr” LP för just ditt fordon. Då kan NI både hand- och maskintvätta till ett förmånligt pris.

Kortet är kostnadsfritt och kvitteras ut hos vår personal.

Välkommen in.

Regler

Kunden är ansvarig för skador som kan uppkomma både på det egna fordonet och tvättanläggningens utrustning genom ovarsam eller felaktig användning.

Anmälan ska göras till LP Lastbilstvätt om ett fordon avyttras, skrotas, förändringar eller montering av extrautrustning (spoilers, större speglar, etc.) som kan tänkas påverka tvättmaskinens program.

Häng tillbaka slangar, borstar och hinkar.

LP Lastbilstvätt AB har rätt att i förekommande fall debitera kostnader för bortforsling av fasta material, rengöring av tvätthall och stilleståndskostnader.

Pris självtvätt

När du självtvättar registreras / mäts allt kem och vatten som du använder, samt att det tickar en halltid.

Är du effektiv och vet hur du skall gå tillväga kan du ”spara” lite pengar jämfört med Premiumtvätten.

Vi brukar säga att självtvätt blir ungefär 20 % billigare.

Frågor & svar

Repar tvättborstarna? Är ert kem svanenmärkt? Vad är miljöavgift?

Prata med vår personal. De kan allt om vår verksamhet

LP Lastbilstvätt är miljödiplomerad av Örebro Kommuns Miljökontor. Varje år sker en revision av företagets miljöarbete. Här kan du ta del av vår miljöpolicy samt vårat diplom.
LP Lastbilstvätt
En del av STEGA-gruppen
Stega
samarbetspartners